Spoločnosť TORNET s.r.o. vznikla v roku 2011 za účelom poskytovať svojim zákazníkom komplexne IT služby podľa špecifických potrieb zákazníka.

Medzi prvé zasadne oblasti poskytovania služieb, ktoré sme začali realizovať boli správa IT infraštruktúry a jej optimalizácia. Po skúsenostiach z predchádzajúcich projektov sme sa rozhodli rozšíriť portfólio poskytovaných služieb. Našu ponuku služieb sme rozšírili o komplexne riešenia vývoja aplikácii na mieru, implementácie integračných vrstiev (middleware), vývoja intranetových portálov, špecifických CMS systémov vytváraných individuálne na mieru, systémov manažmentu dokumentov, softvérový audit, outsourcing IT, ako aj tlačových služieb, ale aj Ine ďalších doplnkových služieb .

Naším cieľom je poskytovať IT služby v najvyššej kvalite za vysoko konkurenčné ceny. IT systémy, ktoré vytvárame pre našich zákazníkov dizajn ujeme tak, aby im prinášali čo najväčšiu efektivitu prace a mohli sa sústrediť na ich „CORE BUSINESS“. To čo od nás zákazník dostáva je vysoká pridaná hodnota vo forme IT nástrojov, ktoré sú aplikovane v jeho spoločnosti tak, poskytovali užívateľom adekvátny komfort.

Niektoré naše služby