Audit. Spoločnosť TORNET poskytuje túto službu ako prevenciu. Prevenciu pred nepríjemnými otazkami organizácie, ktoré dohliada na to, aby spoločnosti používali SW legálne. BSA (Business Software Alliance) je tou organizáciou oprávnenou klásť Vám otázky ohľadne Vášich softvérových licencií.

Touto službou Vám poskytneme aktualny prehľad o všetkých SW produktoch, ktoré vo Vašej spoločnosti používate s väzbou na doklady o ich nadobudnutí. Vyhotovíme Vám zaverečnú správu o audite ako aj informáciu, kde je aký software nainštalovaný a už zavisí len na Vás ako s touto informáciou naložíte.

 

Naše služby