Business Process Management je pojem, ktorý v sebe zahŕňa implementáciu IT nástrojov a politik s ohľadom na nastavene procesného fungovania spoločnosti.

Spoločnosť TORNET stavia tieto riešenia na plaformách IBM, pretože je presvedčená, že zázkaníkom prináša stabilný prvok do ich prostredia a riešenia postavené na nej sú efektívne, rýchle, moderné a poskytuje im konkurenčnú výhodu.

Každá väčšia spoločnosť ma tendenciu nastavenia určitých pravidiel a procesov na konkrétne úkony. Niekedy sú to dôvody, ktoré vyplynuli z certifikácie ISO. Väčšina procesov je vytvorená hlavne z dôvodu zastrešenia spôsobu obsluhy zákazníka a komunikácie s nim. V takýchto prípadoch sa vytvára softvérové riešenie na mieru zákazníka a zároveň s ohľadom na procesne nastavenie spoločnosti.

Implementáciou takého softvérového riešenia redukuje zákazník daľšie náklady. V praxi sa veľmi často stretávame so situáciami, keď je nutné prepájať rôzne informačné systémy medzi sebou. Tu spoločnosti často spravia chybu a s víziou ušetrenia nákladov spoja tie systémy priamo. Z krátkodobého hľadiska sa môže zdať toto riešenia ako jednoduché, rýchle a lacné. No nie vždy je to tak.

Touto službou umožníme zákazníkovi šetriť ďalšie náklady spojené s prepájaním informačných systémov a lacnejšie a lepšie implementovať systémy pre prácu úlohami a procesmi v spoločnosti.

Naše služby