Povedali o nás

Technopol International a.s.

TORNET, je IT partnerom spoločnosti Technopol International, a.s. vo významných projektoch pre verejný aj súkromný sektor.
TORNET. Realizoval v rámci spolupráce s Technopolom International, a.s. implementáciu špeciálnych softvérov na „up to date“ hardvérových platformách a podieľa sa na softvérovej a hardvérovej podpore pre klientov predovšetkým v oblasti identifikácie osôb.

Tibor Lörincz (Director of Business Group 1)
Technopol International joint stock Co.

Naši zákazníci a partneri