Spoločnosť TORNET poskytuje vysoko odborné a kvalifikované služby v oblasti IT. Disponujeme tímom ľudí, ktori dokážu vyriešiť každy IT problém a kvalifikovane poradiť pri rozhodovanim okolo IT služieb a produktov.

Portfólio našcih služieb obsahuje najčastejšie využívané služby v oblati IT, ktoré segment menších a stredných spoločností potrebuje a chce zabezpečiť.

Naše služby sú zložené tak, aby ste ich využitím dokázali zapezpečiť celý životný cyklus IT vo Vašej spoločnosti. Životný cyklus IT štandardne pozostáva s týchto činností:

- Vývoj informačných systémov
- Prevádzka systémov
- Monitorovanie systémov (po funkčnej a licenčnej stránke)

Naše služby